Ombudsdienst, participatie school & klassenouders

Met deze werkgroep trachten we een laagdrempelig klankbord en schakel tussen ouders en leerkracht te vormen.

Zo organiseren we enkele malen per jaar een infomoment voor de klasouders waarop ideeën kunnen uitgewisseld worden.

Verantwoordelijken vanuit het oudercomité:

Bruno, Michaël V, Christiaan & Leen