Wijziging verkeerssituatie 2020

Na enkele productieve vergaderingen waarbij zowel ‘t schooltje, het oudercomité als de gemeente waren betrokken, werden er door het college enkele goede beslissingen genomen, in lijn met de bezorgdheden en wensen die werden uitgedrukt.

Hierbij een uittreksel van de beslissingen van het college:

Hierbij een kaartje ter verduidelijking: