Verkeer & mobiliteit

Verkeersveiligheid rondom de school en in de directe buurt van de school
optimaliseren door bewustwording en implementatie van duidelijke verkeersregels.

Hiervoor zitten we op regelmatige basis samen met de schooldirectie, de wijkagent en de gemeente. Zo werd er en stappenplan opgesteld dat nu door verkeersdeskundigen, het college en de gemeenteraad bekeken en gestemd dient te worden.

UPDATE!

We zaten 7 oktober 2019 samen met de schepen van mobiliteit en een technisch raadgever van de gemeente. Daaruit zijn volgende wijzigingen voort gevloeid…

Wijziging verkeerssituatie 2020

 

Verantwoordelijken vanuit het team:

juf Anne H, juf Eveline

Verantwoordelijken vanuit het oudercomité:

Bruno, Marion