Ochtend- & avondtoezicht

Vanaf het schooljaar 2013-14 werkt de school samen met Infano om de voor- en naschoolse bewaking te verzorgen.

Irma staat voltijds in voor alle toezichten, Nadia ondersteunt Irma op de drukste momenten.

Volgende wordt aangeboden:

  • ‘s Morgens kunnen de kinderen opgevangen worden vanaf 7u15 tot 8u15.
  • Naschools start de opvang om 16 uur en kunnen de kinderen blijven tot 18u.
  • Op woensdagnamiddag is er opvang tussen 12u15 en 18u.
  • De kinderen die op woensdagnamiddag blijven, eten hun boterhammen op in de zaal.
  • Op de extra vrije dagen, die de school ieder jaar zelf kiest, en op de pedagogische studiedagen zal er ook opvang worden voorzien van 7u15 tot 18u. Hiervoor krijg je enkele weken op voorhand de mogelijkheid om in te schrijven.
  • Op woensdagnamiddagen en vrije dagen worden er geleide activiteiten aangeboden.

Infano zorgt ook voor het bijhouden van de aanwezigheden via een scansysteem, voor de facturatie , voor de opvolging van de betalingen en voor het uitreiken van de fiscale attesten.

Daarom is het belangrijk om u zowel ‘s morgens als ‘s avonds bij het brengen en halen van de kinderen steeds bij Irma of Nadia aan- of af te melden.

Op het einde van de maand krijgen jullie een factuur toegezonden. Hierbij krijgen jullie een gedetailleerd overzicht. Het te betalen bedrag wordt niet op de schoolrekening gestort, maar op de rekening van Infano.

De telefoon van de opvang van juf Irma en Nadia is: 0484580734

De teamcoördinator kan je steeds bereiken op het nummer: 0489 95 31 85

Indien je door omstandigheden de kinderen niet tijdig kan afhalen, meld je dit aan Irma of Nadia.

Volgende tarieven gelden:

  • ochtend en avondtoezicht : 1,25 euro per begonnen halfuur
  • woensdagnamiddag : van 12 tot 18 uur : 1,25 euro per begonnen half uur.
  • vrije dagen : tot 6 uren 7 euro / langer dan 6 uren 12 euro
  • Laattijdig afhalen van de kinderen : 3 Euro per kwartier.