De leidster

Van de Montessori leid(st)er mag worden verwacht dat zij / hij:

  • Aandacht voor elk kind heeft en het eigene van elk kind respecteert.
  • Met belangstelling de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert.
  • Zorg draagt voor de voorbereide omgeving.
  • De creativiteit van de kinderen stimuleert.
  • De uitgangspunten van Montessori deelt (waarvan de belangrijkste: vertrouwen in de mogelijkheden van het kind en in zijn wil tot eigen-ontwikkeling = zelfopvoeding).
  • Een veilige sfeer schept in de klas.
  • Door haar houding bijdraagt aan de groeiende zelfstandigheid van kinderen.
  • Door middel van observatie een kind dat werkje of lesje of materiaal kan geven dat een beroep doet op zijn hele persoon (zowel intellectueel als emotioneel, waardoor een grote betrokkenheid ontstaat).
  • Het kind inleidt, op zijn niveau, in de cultuur van zijn samenleving.

De belangrijkste voorwaarde voor (elk) goed onderwijs is dat de leid(st)er liefde voor het kind moet voelen. Zonder deze liefde voor “het kind als bouwer van de mens” is geen enkele opvoeding mogelijk.