Crowdfunding 2023

Zoals jullie allen weten gaat de hele lagere school elk jaar een weekje op openluchtklassen. De bijdrage die de school wettelijk mag vragen is echter ontoereikend om het financieel plaatje te laten kloppen, vandaar deze crowdfunding.


DONEREN KAN JE HIER

Het richtbedrag bedraagt 90 euro per kind, maar dat mag natuurlijk altijd meer of minder zijn naargelang je mogelijkheden…

Bedrag


HIER KAN JE DE STAND VAN ZAKEN OPVOLGEN

Opgehaald bedrag: €9.509 van de €11.447 euro gehaald!

Nog €1.938 te gaan…

Hoe komen we aan dit bedrag?

De kost voor de openluchtklassen bedraagt ca. €195 per kind of €25.350 voor ca. 130 kinderen. Daarvan gaat €165 per kind naar verblijf & eten en €30 naar transport.

Dit wordt betaald via:

  • €9.750 minder scherpe maximumfactuur (€75/kind)
  • €3.630 voor transport (121 ouders gaven op de €30 facultatieve bijdrage op betaalbrief te zullen betalen)
  • €523 bijdrage oudercomité (door verkoop kerstrozen ed.)

Zo rest er nog ongeveer €11.447 of ca. €90 per deelnemend kind via een vrije bijdrage

Wij rekenen alvast op jou!