De groepssamenstelling

In een Montessoriklas zitten kinderen van 3 leeftijden samen:

  • In de onderbouw: 2,5 tot 6 jarigen
  • In de middenbouw: 6 tot 9 jarigen
  • In de bovenbouw: 9 tot 12 jarigen

In de onderbouw is ook een peutergroep waar kinderen van 2,5 à 3,5 jaar kunnen ontwikkelen en leren binnen de principes van Montessori.

De drie-leerjaren-groep heeft de volgende voordelen:

  1. Het werkt inspirerend: Jongere kinderen zien oudere kinderen bezig met hun werk wat leidt tot ideeën over eigen werk. Dit geldt ook omgekeerd. Oudere kinderen pakken weer eens een bepaald werk op, op hun niveau, waar ze de jongeren enthousiast mee bezig zien.
  2. Het werkt ordenend: De jongere kinderen zien waartoe hun werk leidt en hoe allerlei werk en materiaal uitgevoerd en gehanteerd wordt.
  3. De kinderen kunnen elkaar helpen: Dit leidt tot zorg voor elkaar, hulpvaardigheid en een beroep mogen en willen doen op elkaar.
  4. Men kan meedoen met andere leeftijden: Oudere en jongere kinderen kunnen samenwerken al naar gelang hun belangstelling en niveau.
  5. De positie die het kind in de groep inneemt varieert: Het ene jaar wordt hij veel geholpen, het andere jaar is hij de helper. Geen kind heeft jaar in jaar uit dezelfde positie.
  6. Het bevordert de tolerantie ten opzichte van elkaar: Het is vanzelfsprekend in de klasgemeenschap dat je van elkaar verschilt en even vanzelfsprekend dat je heel goed met elkaar kunt leven en werken. Juist door de verschillen is er belangstelling voor elkaar en elkaars bezigheden.

Elk jaar verandert de groep van samenstelling: de oudste kinderen vertrekken (naar midden- of bovenbouw) en er komen nieuwe jongste kinderen bij.

Deze jongsten komen bij een groep die al bekend is met de gang van zaken en die de nieuwelingen vrij snel wegwijs kan maken. De vertrekkende oudsten worden op hun beurt weer jongsten in een nieuwe groep: een goede levens- en leerervaring.