Oudercomité

Het oudercomité, dat is een groep enthousiaste & geëngageerde ouders die 5x per jaar samenkomen om te vergaderen om de acties & activiteiten te plannen en bespreken. De doelstellingen van het oudercomité zijn de volgende:

 • ONTMOETEN : het organiseren van schoolgerelateerde activiteiten zodat ouders elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen
 • ONDERSTEUNEN: het samenbrengen van ouders rond bepaalde thema’s in werkgroepen om zo de ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bij de school te bevorderen en de school te ondersteunen in haar dagelijkse werking.
 • COMMUNICATIE: informeren van alle ouders over de werking van school, over de financiële toestand, over visie, over activiteiten enz. Opvolgen van het communicatieplatform ‘Gimme’.
 • AANSPREEKPUNT: een discreet aanspreekpunt zijn voor alle ouders in de communicatie naar de school
VZW Vrienden van Oppem

Het oudercomité is officieel opgericht onder “VZW Vriendenkring van ‘t schooltje van Oppem” en wordt officieel vertegenwoordigd door

 • Voorzitter: Michaël Vits
 • Penningmeester: Anouk Kielemoes
 • Secretaris: Trui De Leeuw
Financieel

Elke lagere school heeft nood aan extra financiële steun, mede omdat lagere scholen gebonden zijn aan de minimum factuur en hiermee niet alle kosten kunnen worden gedekt.

Als Montessori school heeft onze school nog extra behoefde aan extra middelen: het beschikbare Montessori materiaal voor de kinderen kost immers veel geld.

Alle financiële opbrengsten van activiteiten en sponsoring gedurende een schooljaar worden verzameld in de VZW. Op het einde van elke schooljaar worden deze opbrengsten aan de school gedoneerd of worden hiermee materialen aangekocht voor de school of wordt er bijgelegd voor activiteiten van de kinderen .

Ook interesse om deel uit te maken van het oudercomité?

Vele handen maken licht werk! (en meer plezier)

Wens je actief deel uit te maken van het oudercomité of eens een vergadering bij te wonen. Graag een mailtje naar OC.oppem@gmail.com

Volgende vergaderingen:

 • Woensdag 27 september 2023, 20u
 • Woensdag 22 november 2023, 20u
 • Woensdag 31 januari 2024, 20u
 • Woensdag 17 april 2024, 20u
 • Woensdag 12 juni 2024, 20u
Helpende handen

Uiteraard hebben wij ook altijd nood aan vele helpende handen bij het organiseren van activiteiten of het ondersteunen van de school in de diverse werkgroepen. Wij verwijzen naar de Doodles bij de diverse activiteiten op deze website.