Communie

Onze school behoort tot het katholieke net en onderricht de katholieke godsdienst. Om die reden geeft het schooltje elk jaar opnieuw de kans aan kinderen die dat wensen om hun communie te vieren.

Concreet verloopt de voorbereiding en communie als volgt:

  • Info-avond met Pastoor Jan tijdens het voorjaar
  • Aansluitend vind het weekend plaats op het school, samen met alle communicantjes
  • In de loop van mei vindt de communie plaats in het parochiekerkje te Oppem
  • Aansluitend aan de misviering in intieme kring, biedt het school een receptie aan. Deze wordt aangeboden en op poten gezet door het schooltje en de ouders van de kinderen die het jaar voordien hun communie hebben gedaan.