Visie

‘t Schooltje van Oppem is een gemengde Montessori-basisschool met een kleuter- en lagere afdeling. Er wordt niet gewerkt in een jaarklassensysteem maar met gemengde leeftijdsgroepen :

OB – onderbouw (referentieleeftijd 2,5 tot 5 jaar)
MB – middenbouw (referentieleeftijd 6 tot 9 jaar)
BB – bovenbouw (referentieleeftijd 9 tot 12 jaar)

Onze school behoort tot het katholieke net en onderricht de katholieke godsdienst. Wij bieden de leerinhouden aan volgens het katholieke leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’. De kinderen verwerken ze volgens de Montessori-principes die we uitgebreid toelichten in bijhorende informatiebrochure.

In onze school werken we in een geest waarin we de christelijke waarden als uitgangspunt nemen.