Ouderbetrokkenheid

” Een school, dat is directie, team , leerlingen EN OUDERS.”

Vele schoolactiviteiten zijn namelijk niet mogelijk zonder een goede ouderwerking.

Er worden per schooljaar diverse momenten voorzien waarop ouders worden ingelicht over de algemene werking van de school en het schoolproject. Verder zijn er ook diverse aanspreekpunten zoals klassenouders en het oudercomité waar ouders terecht kunnen met vragen en opmerkingen.