Oudercontacten

Op een oudercontact krijg je vaak zeer belangrijke feedback over hoe uw kind het doet, een meerwaarde omdat met de Montessori-methode zonder punten, maar eerder een grondige evaluatie gewerkt wordt.

Tweemaal per jaar wordt er een oudercontact georganiseerd. Daarnaast vindt voor de kinderen van groep 1 en 4 en nieuwe leerlingen een extra oudercontact plaats.

Een oudercontact gaat als volgt:

 • Uitnodiging via Gimme of per brief waarop je uw wensen voor een dag en uur kan doorgeven
 • Je kan altijd een alternatief moment of tijdstip voorstellen, gelieve dat rechtstreeks met de juf of meester te bespreken
 • Gelieve tijdig naar je afspraak te komen
 • Er wordt ongeveer 10 minuten per ouder voorzien
 • Het oudercomité biedt tijdens deze oudercontacten croque monsieurs aan voor zeer schappelijke prijzen

Er zijn volgende oudercontacten:

 • Info-avond op donderdag 02 september 2021
 • Oudercontact groep 1 en 4: Donderdag 7 oktober 2021
 • Oudercontact: Dinsdag 16 november 2021
 • Klasoverleg: Donderdag 13 januari 2022
 • Oudercontact: Dinsdag 22 februari 2022
 • Klasoverleg: Dinsdag 29 maart2022
 • Oudercontact: Donderdag 23 juni2022