Oudercomité

Het oudercomité, dat is een groep enthousiaste & geëngageerde ouders die ondersteuning bieden aan de schoolwerking, het team en de ouderwerking in het algemeen.

Vijfmaal per jaar komen ze samen  om te brainstoren en vergaderen om acties van het team en ouders te ondersteunen.

Wens je actief deel uit te maken van het oudercomité of eens een vergadering bij te wonen. Graag een mailtje naar OC.oppem@gmail.com

Ook altijd welkom in hun whatsappgroep via: https://chat.whatsapp.com/KJKdY2nu78bGbRgx03ezY8

De doelstellingen van het oudercomité zijn onder andere de volgende:

  • ONTMOETEN : het organiseren van schoolgerelateerde activiteiten zodat ouders elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen
  • ONDERSTEUNEN: het samenbrengen van ouders rond bepaalde thema’s in werkgroepen om zo de ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bij de school te bevorderen en de school te ondersteunen in haar dagelijkse werking.
  • COMMUNICATIE: informeren van alle ouders over de werking van school, over de financiële toestand, over visie, over activiteiten enz. 
  • AANSPREEKPUNT: een discreet aanspreekpunt zijn voor alle ouders in de communicatie naar de school
Financieel

Elke lagere school heeft nood aan extra financiële steun, mede omdat lagere scholen gebonden zijn aan de minimum factuur en hiermee niet alle kosten kunnen worden gedekt.

Als Montessori school heeft onze school nog extra behoefde aan extra middelen: het beschikbare Montessori materiaal voor de kinderen kost immers veel geld.

Alle financiële opbrengsten van activiteiten en sponsoring gedurende een schooljaar worden verzameld in de VZW. Op het einde van elke schooljaar worden deze opbrengsten aan de school gedoneerd of worden hiermee materialen aangekocht voor de school of wordt er bijgelegd voor activiteiten van de kinderen .

VZW Vrienden van Oppem

Het oudercomité is officieel opgericht onder “VZW Vriendenkring van ‘t schooltje van Oppem” en wordt officieel vertegenwoordigd door

  • Voorzitter: Michaël Vits
  • Penningmeester: Anouk Kielemoes
  • Secretaris: Trui De Leeuw