De scholengemeenschap

De school maakt deel uit van de scholengemeenschap “Katholiek basisonderwijs Brussegem-Merchtem-Oppem” en bestaat uit de volgende scholen:

  • Vrije lagere school Ter Dreef, Gasthuisstraat 21 1785 Merchtem
  • Vrije kleuterschool Ter Dreef, Gasthuisstraat 15 1785 Merchtem
  • Vrije lagere school Sint Donatus, M. Sacrétraat 1785 Merchtem
  • Vrije basisschool De Rinkeling, Dorpstraat 42 1785 Brussegem
  • Vrije basisschool ’t Schooltje van Oppem, Processieweg 4 1860 Meise

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. In 1985 kozen zij er voor om van ’t Schooltje van Oppem een Montessorischool te maken.Dit pedagogisch project samen met de christelijke waarden vormen de identiteit van ’t Schooltje van Oppem.

Het schoolbestuur bestaat uit :

  • voorzitter: M. Rudi Maldeghem
  • ondervoorzitter: M. Johan Reygaerts
  • secretaris: Br. André Retsin
  • leden: M. Frank Van Der Schueren, Mw. Suzanne Van Sull, M. Emmanuel Cambron, Mw. Lieve Wuyts
  • Erevoorzitter: M Théo Van Sull